Luminary Logo

Polityka Prywatności

§ 1

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

§ 2

Prawa klientów, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:

§ 3

Okres przetwarzania danych osobowych

§ 4

Odbiorcy danych

Dane Klienta mogą być przekazane do dostawców usług dla Administratora oraz organów administracji państwowej.

§ 5

Zarządzanie bezpieczeństwem

§ 6

Mechanizm cookies, adres IP

§ 7

Zmiana Polityki Prywatności